ថ្នាក់ទី ១១ មេរៀនទី១ អាល់កុល និងអេទែ

%e1%9e%a2%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%8b%e1%9e%80%e1%9e%bb%e1%9e%9b-%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84-%e1%9e%a2%e1%9f%81%e1%9e%91%e1%9f%82_000001%e1%9e%a2%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%8b%e1%9e%80%e1%9e%bb%e1%9e%9b-%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84-%e1%9e%a2%e1%9f%81%e1%9e%91%e1%9f%82_000002%e1%9e%a2%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%8b%e1%9e%80%e1%9e%bb%e1%9e%9b-%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84-%e1%9e%a2%e1%9f%81%e1%9e%91%e1%9f%82_000003%e1%9e%a2%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%8b%e1%9e%80%e1%9e%bb%e1%9e%9b-%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84-%e1%9e%a2%e1%9f%81%e1%9e%91%e1%9f%82_000004%e1%9e%a2%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%8b%e1%9e%80%e1%9e%bb%e1%9e%9b-%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84-%e1%9e%a2%e1%9f%81%e1%9e%91%e1%9f%82_000005%e1%9e%a2%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%8b%e1%9e%80%e1%9e%bb%e1%9e%9b-%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84-%e1%9e%a2%e1%9f%81%e1%9e%91%e1%9f%82_000006PDF File  alcohol

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s